Poniżej gra alphabet game. Określasz częstotliwość zmiany liter - odstęp czasu ( w milisekundach), a ponadto przyspieszenie, czyli o ile milisekund ma się zmiejszać odstęp po każdej zmianie.

Strona glowna
Odstęp czasu (ms): Przyspieszenie:

L

A